Novinky

Silnice I/11 | Opava, severní obchvat - východní část

19. 3. 2018
Postup výstavby I/11 Opava, severní obchvat – východní část.

 

Od začátku roku 2018 pokračovalo vrstvení násypu hlavní trasy obchvatu z lomové skrývky. Od budoucí okružní křižovatky Kateřinského uzlu ke Kauflandu pokračovala stavba liniového odvodnění betonovými žlaby v patě násypového tělesa. Na ploše uvnitř okružní křižovatky probíhalo rozprostírání ornice. Byla dokončena gabionová konstrukce křídel mostů nad cyklostezkou procházející touto křižovatkou.

Na mostním objektu přes ul. Hillovu byla v 12/2017 provedena betonáž mostovky, následně došlo k předepnutí nosné konstrukce. V 01/2018 proběhla demontáž dočasné konstrukce. Na mostním objektu přes ul. Ratibořskou proběhla v 12/2017 betonáž prvního taktu nosné konstrukce. V 01/2018 došlo k jejímu předepnutí. Poté následovala demontáž podpěrné skruže v úseku prvního taktu a byla zahájena montáž podpěrného lešení pro skruž nosné konstrukce v úseku druhého taktu. V 02/2018 pokračovaly práce na armování pilířů a k montáži bednění pilířů podpěry. Další práce byly zastaveny pro nevhodné klimatické podmínky na stavbě.